søndag den 20. juni 2010

Boligstøtte studerende


Der findes som sådan ikke en speciel boligstøtte til studerende. Studerende kan modtage boligstøtte i form af boligsikring på lige fod med lejere som ikke social pension.

For at søge boligstøtte/boligsikring skal følgende kriterier være opfyldt:
 - Din bolig skal være en helårsbolig.
 - Du skal have køkken eller køkkenniche med indlagt vand og afløb.

Boligsikring bliver beregnet på forskellige faktorer, og man kan derfor ikke sige et fast beløb som man kan få i boligsikring. Disse er de væsentligste faktorer som boligstøtten bliver udregnet på:

 - Husstandens samlede aktuelle indkomst og formue
 - Huslejens størrelse
 - Boligens størrelse
 - Antallet af personer i husstanden
 - Antallet af børn i husstanden

Boligsikringen kan højst udgøre 15 % af huslejen, og dækker kun huslejen. Dvs. at udgifter til el, vand, varme mv er for egen regning. Til gengæld bliver boligsikring ikke beskattet.
 
Ovenstående betyder at hvis du bor på et kollegieværelse med fælleskøkken, eller i et bofællesskab, hvor der i forvejen er en der modtager boligsikring, kan du ikke søge og modtage boligsikring.
 
For at beregne hvilken sikring du er berettiget til, kan du trykke her

Ingen kommentarer:

Send en kommentar